Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2015

pewnasowa
4881 8f43
 tak było ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Reposted frompl pl
pewnasowa
Reposted frompl pl

April 24 2015

pewnasowa
1513 347f 500
Reposted fromniggertits niggertits viacomics comics

April 19 2015

pewnasowa
2364 0201
warto było
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu

April 17 2015

pewnasowa
7585 761b
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacomics comics

March 27 2015

pewnasowa
pewnasowa
9663 995b 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
pewnasowa
6606 d26f
Reposted fromkitana kitana viasunrise sunrise

March 24 2015

pewnasowa
Reposted fromtosiaa tosiaa viasunrise sunrise
pewnasowa
0650 f329 500
Reposted fromnaverending naverending viasunrise sunrise

February 23 2015

pewnasowa
0027 e0ea 500
Reposted fromfungi fungi viawujcioBat wujcioBat

February 20 2015

pewnasowa
1886 9d0b 500

February 13 2015

pewnasowa
9538 4d77 500
Reposted frombet-frogger bet-frogger vianoisetales noisetales

February 09 2015

pewnasowa
9893 4e6f
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu

January 28 2015

pewnasowa
8229 bda0 500
Reposted from1923 1923 viapl pl
pewnasowa
3186 1550 500
Reposted from1923 1923 viapl pl

January 21 2015

pewnasowa
9485 eecb 500
"To zdjęcie wykonane w Sylwestra. Na Facebooku pojawiło się trzy dni temu. I już podbija sieci społecznościowe!   Na zdjęciu widać jak 28-letni Giancarlo Murisciano trzyma na rękach swoją babcię Antoninę, chorą na Altzhemera. Zamiast popijać szampana i bawić na hucznej imprezie, mężczyzna był z babcią.   Tak, jak przed laty jego babcia przymała go na kolanach, tak on, w dorosłym życiu on się odwzajemnił. - Chcę przypomnieć wszystkim, że każde życie jest ważne i trzeba o nie walczyć… Zawsze trzeba o tym pamiętać. To jest moje życzenie na 2015 rok, aby mieć kogoś, kto będzie przy moim boku, kto mnie ochroni i sprawi, że na mojej twarzy pojawi się uśmiech – pisze na swoim blogu"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

January 11 2015

pewnasowa
Trudno określić jego wiek. Ale sądząc po cynizmie i zmęczeniu światem, będących odpowiednikiem datowania węglem dla ludzkiej osobowości, miał jakieś siedem tysięcy lat.
— Terry Pratchett
Reposted fromcontrolled controlled viapratchett pratchett
pewnasowa
5755 0331 500
Reposted fromleukopenia leukopenia viapl pl

January 08 2015

pewnasowa
Reposted fromjohn-d john-d viakjn kjn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl